Error level (2) [E_WARNING] occured in /var/www/pinapalmera.org/httpdocs/core/application/lounger_router.class.php[line:121]

/var/www/pinapalmera.org/httpdocs/core/application/application.class.php - 440

string

Value :

Illegal string offset 'page'
- Volontär

Volontär på Piña Palmera

! NYA ! VIDEO PIÑA PALMERA - www.epictv.com/salty-conscience-project

 

“Om du kommer hit för att hjälpa oss, är det bättre att du stannar hemma. Om du kommer hit för att jobba med oss, är du välkommen.” 
En by i Filipinerna


Manual för volontärer

Sedan Piña Palmera startade har vi mottagit volontärer från hela världen, som deltagit i vårt arbete.
Volontärerna deltar i det dagliga arbetet som utförs på Piña Palmera. De involveras och stödjer alla arbetsområden: köket, särskild omvårdnad, affären, pappersåtervinning, trädgården, underhåll av verksamheten, snickeriet, terapin och närbaserad rehabilitering (besök i de byarna Piña Palmera stödjer).

Även om volontären är sjukgymnast eller annan profession inom rehabilitering, är det viktigt att delta i alla aktiviteter. Vi jobbar med inkludering och varje aktivitet som utförs på Piña Palmera är en del av det dagliga livet för personerna med funktionsnedsättningar, och på så sätt en del av rehabliteringen.
En viktig del av de här dagliga aktiviteterna är gemenskapen mellan personer med och utan funktionsnedsättningar. Utbytet av idéer och erfarenheter ger möjlighet att lära sig, reflektera och diskutera vilket kan nyttja båda parter i processen av den personliga och professionella utvecklingen.
Rollen som volontär är flexibel och beror på personens erfarenheter, förmågor och yrke samt de behov Piña Palmera har.  Det vi framförallt förväntar oss av volontärerna är att de är flexibla och tålmodiga.

Mer information om varje arbetsområde, volontärens roll och schema samt livet på Piña Palmera hittar du under manual för volontärer och under andra flikar på hemsidan.
För de som överväger att komma till Piña Palmera som volontär är det ett krav att läsa manualen för volontärer där du hittar detaljerad information om följande teman:

 • Vad är Piña Palmera
 • Livet som volontär
 • Aktiviteterna på Piña och volontärens roll i aktiviteterna
 • Information om volontärens rättigheter och skyldigheter
 • Försiktighetsåtgärder på och utanför Piña


Om det uppstår fler frågor efteråt, var god kontakta oss.
Oftast ber vi volontärerna stanna 6 månader, om det inte är möjligt kontakta oss så ser vi över andra möjligheter.

Kravlista:

 • Volontären bör vara minst 20 år
 • Att läsa manualen för volontärer samt godkänna innehållet
 • Att vara beredd på att leva under andra livsförhållanden
 • Att vara intresserad av att jobba med personer med funktionsnedsättningar på landsbygden (men att ha erfarenhet inom området är inte ett krav)
 • Att vara beredd på att umgås med alla på Piña
 • Att vara beredd på att lära sig spanska (här pratar lokalbefolkningen inte engelska)

 

Och kanske det viktigaste som många gånger glöms...Vara säker på att det är bättre att fråga innan man dömer...

Invandring:

För att befinna sig lagligt i landet som volontär krävs ett visum som kallas FM3. Vid ansökan om visumet kan man kontakta den mexikanska ambassaden i det land man bor i. De dokument som behövs från Piña Palmera kan skickas per epost.
Om man är student och önskar utföra en undersökning alt göra sin verksamhetsförlagda utbildning på Piña Palmera är det nödvändigt att presentera ett intyg från skolan alt universitetet samt framföra det projekt alt motiv som finns för besök på Piña.

I de fallen då det inte är möjligt att få visum innan man kommer till landet är det möjligt att komma till Mexiko som turist (beroende på vilket land man kommer ifrån) och därefter kan Piña hjälpa till att byta turistvisumet mot ett FM3. För att handlägga ärendet här ber migrationsverket om en kopia på personens bankkonto, dvs vilka inkomster och utgifter personen har. Det är även nödvändigt att ta med sig sitt pass.
För närvarande kostar handläggningen 1900 pesos (190 amerikanska dollar).

Logi:

För en kostnad av 300 pesos (20 amerikanska dollar) per månad finns möjlighet att bo på Piña Palmera under volontärtiden (för de som stannar 6 mån). Det är ett symboliskt bidrag för att hjälpa till att täcka underhållsutgifter för volontärområdet. Volontären delar rum med en eller två andra volontärer av samma kön. Köket och badrummen delas med ett antal personer. Piña erbjuder kaffe på morgonen, en enkel måltid på dagen och te eller atole på kvällen.
Öppettiderna för köket är kl 8-16.

Pengar:

Handläggaren på migrationsverket behöver kunna se att volontären har ca 1000 amerikanska dollar på sitt bankkonto i hemlandet. I Zipolite finns ingen bankomat eller bank. Den närmaste ligger i Puerto Angel, 10 min med kollektivtrafik och därefter Pochutla, som ligger 30 min från Zipolite.

Vaccin:

Vi rekommenderar att vaccinrutinerna är aktualiserade. Centret för kontroll och sjukdomsprevention i USA rekommenderar vaccin för hepatit A och B samt i vissa fall rabies (http://wwwn.cdc.gov/travel/destinationMexico.aspx). Vid fler funderingar rekommenderar vi besök hos en vaccineringscentral i hemlandet.

För att registrera sig:

Skicka ett email (på spanska) till Flavia Anau, den övergripande samordnaren:

caipinapalmera@gmail.com. Förklara kortfattat vem du är, varför du vill komma till Piña Palmera och hur länge du har tänkt stanna. Det är viktigt att du kontaktar oss minst 3 månader innan du har tänkt komma.